Historie

We vertellen u graag meer over onze achtergrond. Niet alleen omdat we daar trots op zijn, maar ook omdat het de ontwikkeling van ons bedrijf laat zien, waarin vernieuwingsdrang en klantgerichtheid altijd een belangrijke rol hebben gespeeld.

De start – Groningen

‘Een moderne, hoogst hygiënisch ingerichte lakfabriek’.

Zo presenteert de Nederlandsche Elektrische Lakfabriek (N.E.L.F.) zich bij de oprichting in 1916 aan potentiële klanten. Nelf is daarmee een van de eerste verffabrikanten in ons land die elektriciteit gebruik om verf te produceren. Vandaar dat deze, toen unieke productiemethode, terugkomt in de naam.

Van meet af aan richt de Groninger fabrikant zich op de professionele markt met, we citeren nogmaals:

‘verven en lakken waar de afnemer geen omkijken naar heeft’.

Met de producten van het eerste uur worden rijtuigen, winkels, woningen, bedrijfsruimten en fabrieken van een beschermlaag voorzien. Volgens de overlevering wedijverden de Nelf producten ook toen al met ‘het beste wat op haar gebied bestaat.’

De ontwikkeling

Door de decennia heen bedient Nelf de professionele markt via – en vaak ook samen met – de groothandel en vakschilder. Het leveren van een goed en concurrerend product, in combinatie met gedegen advies en ondersteuning, is en blijft de kracht van de onderneming die gestaag uitgroeit tot de nummer vier verffabrikant in Nederland. Groot genoeg om grote projecten aan te kunnen en er een eigen R&D afdeling op na te houden. Klein genoeg om flexibel te reageren op marktontwikkelingen en klantenwensen. De tekst uit de vergeelde brochure uit de jaren ’60 had dan ook van recente datum kunnen zijn:

Aan onze afnemers Door de jarenlange ervaring op het gebied der lakfabrikatie is het ons mogelijk geworden, ons een systeem eigen te maken, waardoor wij in staat worden gesteld binnen zeer korten tijd groote quantums te fabriceren. Hiertoe werkt mede de goede inrichting onzer fabriek, waarin de nieuwste en beste machines zijn geplaatst waartoe ons moeite noch kosten te groot waren. Hierdoor kunnen wij, mede door het gebruik der beste grondstoffen, een produkt leveren welke ongetwijfeld aan den hoogsten eisch zal voldoen tegen zeer scherp concurrerende prijzen. Onder beleefde aanbeveling,

N.E.L.F. Nederlandsche Elektrische Lak Fabriek